AKTIVITETER

Vinteraktiviteter

Våre mannskaper jobber frivillig med preparering av skiløyper og skøytebane.  Derfor vil tidspunktene på dette variere noe.

Skiløyper

Skiløypene på Veme blir i utgangspunktet kjørt fredag kveld, basert på snøforhold og værutsikter.


Skiløypene som normalt kjøres er:


Kart på løypene vil komme på nettsiden


Skøytebane

Skøytebanen ligger på volleyballbanen nede ved elva i Veme sentrum.

Her er det lyskastere, som gjør skøyting mulig på kveldene.

Banen blir brøytet og vannet etter værforholdene.


Fonkalsrudbakken

Den minste hoppbakken i Fonkalsrudbakken egner seg best å hoppe i, men tråkking må beregnes å gjøre på egenhånd.

Underrenna på storbakken egner seg godt for å ake i.


Det ble gjort en stor dugnadsinnsats i 2016 for å rydde unna trær og kvister i bakken
Kart er under utvikling...

Adresse:

Stadionveien

3534 SOKNA


Leder:

Steffen Nøkleby-Karlsrud

Tlf: 48 12 10 53


Org.nr: 915 417 914