TURLØYPER

TURLØYPER

Veme Sportsklubb sine turløyper

Vi har laget en rekke ulike turløyper for gåturer og sykkelturer. I disse løypene har vi satt ut noen poster med litt historisk informasjon og noen spørsmål til både barn og voksne som dere kan svare på.


Ved nedre inngang på  klubbhuset henger en postkasse hvor dere kan legge svararkene deres.

Det vil månedlig bli premie til den/de med flest poeng i tillegg til én uttrekkspremie blant alle deltagende.


Formålet er å skape gode turløyper til hyggelige turer. 

Klikk på de ulike løypene for å lese mer.


ALLE VÅRE SKOGSLØYPER ER MERKET RØD OG HVIT DER DET KAN VÆRE USIKKERHET OM RETNING.

(Med unntak av Snaukollen som er merket med piler)


Ta med deg penn og papir, og bli med! God tur!


P.S.: Flere løyper er under arbeid.

LØYPER

Rosa løype

(Sentrum) 

Lengde:

1,7km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Gå/Sykkel

Lilla løype

(Sentrum)

Lengde:

3,2km

Terreng: 

Lett

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Rød løype

(kommer)

Lengde:


Terreng: 

Middels

Poster:

3

Egnethet:

Oransje løype

(Bygda)

Lengde:

7,3km

Terreng: 

Middels

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Blå løype

(bygda)

Lengde:

5,0km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Gå/Sykkel

Grønn løype

(Bygda)

Lengde:

9,0km

Terreng: 

Middels lett

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Gul løype

(Heradsbygda)

Lengde:

12km

Terreng: 

Middels

Poster:

4

Egnethet:

Sykkel

Snaukollen

Lengde:

3,6km

Terreng: 

Middels

Poster:

2/3

Egnethet:

Heggelia

Lengde:

1,7km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Igletjern

Lengde:

7km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Bjørneplassen

Lengde:

3,8km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Gå/sykkel

Langrunden -

Ellingsetra

Lengde:

13,5km

Terreng: 

Lett

Poster:

4

Egnethet:

NY!

Svarteputtrunden

Lengde:

6km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

NY!

Vesletjernrunden

Lengde:

5km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

NY!

Rishuetrunden

Lengde:

7km

Terreng: 

Middels lett

Poster:

2

Egnethet:

NY!

Org.nr: 915 417 914