TURLØYPER

TURLØYPER

Veme Sportsklubb sine turløyper

OBS! Premieordningen er ikke lenger aktiv, da det ikke har fungert som håpet. 

Vi har laget en rekke ulike turløyper for gåturer og sykkelturer. I disse løypene har vi satt ut noen poster med litt historisk informasjon og noen spørsmål til både barn og voksne som dere kan svare på.


Formålet er å skape gode turløyper til hyggelige turer. 

Klikk på de ulike løypene for å lese mer.


ALLE VÅRE SKOGSLØYPER ER UNDER ARBEID MED NY MERKING. LØYPENE MERKES MED ROSA.


God tur!


P.S.: Flere løyper er under arbeid.

LØYPER

Rosa løype

(Sentrum) 

Lengde:

1,7km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Gå/Sykkel

Lilla løype

(Sentrum)

Lengde:

3,2km

Terreng: 

Lett

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Blå løype

(bygda)

Lengde:

5,0km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Gå/Sykkel

Oransje løype

(Bygda)

Lengde:

7,3km

Terreng: 

Middels

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Grønn løype

(Bygda)

Lengde:

9,0km

Terreng: 

Middels lett

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Gul løype

(Heradsbygda)

Lengde:

12km

Terreng: 

Middels

Poster:

4

Egnethet:

Sykkel

Heggelia

Lengde:

1,7km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Snaukollen

Lengde:

4 km

Terreng: 

Middels

Poster:

2

Egnethet:

Igletjern

Lengde:

7,5km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Bjørneplassen

Lengde:

3,8km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Gå/sykkel

Langrunden -

Ellingsetra

Lengde:

13,5km

Terreng: 

Lett

Poster:

4

Egnethet:

Svarteputtrunden

Lengde:

6km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Vesletjernrunden

Lengde:

5km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Rishuetrunden

Lengde:

7km

Terreng: 

Middels lett

Poster:

2

Egnethet:

Piperåsen Nord

Lengde:

3,4km

Terreng: 

Lett

Egnethet:

Rød løype

(kommer)

Lengde:


Terreng: 

Middels

Poster:

3

Egnethet: