VEMEDAGEN

VEMEDAGENVEMEDAGEN 2020


Vemedagen i år er avlyst på grunn av Covid-19. 

Dersom det blir muligheter for det, vil vi heller invitere til en enklere, hyggelig samling i høst. 

Org.nr: 915 417 914